Trommerejse


Trommerejsen,
en sjælsmassage af en helt særlig art

Dragondrum eller helbredelsestromme er et helligt væsen, vogter af gammel viden, formidler mellem verdenerne og healer.
Dens lyd er jordens hjerteslag, tordenen såvel som vindenes hvisken og havets brusen.

Den er uovertruffen med sin klangrigdom og klangfarver.
Her er det ikke shamanen, der spiller på Dragondrum, men trommen, der spiller shamanen. Kun den ved virkelig, hvilken vibration eller lyd den, der bliver trommet på, har brug for til sin helbredelse eller den erkendelse, han eller hun lige nu har brug for.
Lad dig i en trommerejse føre gennem lyden til andre verdener, niveauer og bevidsthedstilstande, hvor vi vil ledsage dig på din rejse og give din sjæl en helt særlig massage.

Dens virkning på krop, sind og sjæl

Ligesom menneskeheden er trommeslaget lige så gammelt som menneskeheden selv. Det er en meget effektiv terapi mod angst, nervøsitet, depression og mange andre fysiske, psykiske og psykosomatiske lidelser.

Helbredelsestrommer som Dragondrum er en vidunderlig enkel vej til ens eget helbredende rytme. Selv i dag bruger naturfolk stadig regelmæssigt trommer til helende ritualer. Virkningen af helbredelsestrommer er velgørende for krop, sind og sjæl, fordi den virker synkroniserende og jordende.

Trommens urlyde giver en følelse af tryghed og vækker erindringer om det arkaiske og forbindelsen mellem menneske, jord og kosmos. De får noget i mennesket til at klinge, som kan opleves som en nyorientering. De hjælper med bevidstgørelsen og den helbredende helhed.
Helbredelsestrommer løser energiblokeringer og negative tankemønstre op og tjener afslapning og harmonisering.

En erfaren shaman, læge, terapeut eller healer kan vejlede patienter i overensstemmelse med deres temperament og specifikke opgave og bringe dem i mental harmoni under trommeslagningen.

Ændringer i kroppens energifelt

De konstante vibrationer under trommeslagningen bringer hver enkelt celle og alle kropsvæsker i konstant vibration og foranlediger nyordning og energetisk harmonisering.

Trommens lyd trænger ind i kroppen helt ind i dybet, ændrer og harmoniserer de energetiske svingninger og udløser således forskellige effekter i krop og psyke. De er derfor blevet brugt som et helbredelsesmiddel af shamaner, læger og terapeuter i årevis.

Gennem helbredelsestrommen konfronteres patienten straks med nye virkeligheder i sig selv, som han reagerer på dels bevidst og dels underbevidst. Via lydbølgerne og receptorerne i hørelsen eller i hypothalamus og hypofyse - der fungerer som øverste styringsorganer forbundet med alle andre kirtler - opstår nye stemninger, i videste forstand en ny indstilling, kombineret med en ændret opmærksomheds- og energitilstand. Diffus vibration og vibration, forårsaget af den fysiske og æteriske dynamik under trommeslagningen og tilbagesvingningen over trommens klang og vibration, forårsager gennem kroppens vand rytmiske, harmoniserende ordensprocesser både i alle kropsvæsker (f.eks. lymfe) og bindevæv, i organerne og hulrummene.