Almindelige forretningsbetingelser


Generelle forretningsbetingelser for Balleisen Shaman (AGB)

I. Rådgivning og tilgængelighed:
Mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 15.00 og fredag fra kl. 9.00 til 13.00 står vi til rådighed for personlig vejledning om alle spørgsmål vedrørende ydelser og produkter, deres anvendelse og valg. Selvfølgelig kan du også straks afgive dine bestillinger med øjeblikkelig leveringsinformation. Du kan ofte kontakte os uden for vores officielle telefonforretningstider på nummeret: Mobil: +45 40 56 44 44
II. Fortrydelsesret
Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden for fjorten dage. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, du eller en af dig angivet tredjepart, som ikke er fragtføreren, har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os:
Dragondrum
Odensevej 29
5540 Ullerslev - Danmark
Mobil: +45 40 56 44 44
E-mail: balleisen@gmx.de
Internet: www.dragondrum.de
ved en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.
Konsekvenser af fortrydelse
Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den af os tilbudte, billigste standardlevering), uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage fra den dag, hvor meddelelse om din tilbagekaldelse af denne kontrakt er modtaget af os. Vi anvender samme betalingsmiddel til denne tilbagebetaling, som du anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet med dig; under ingen omstændigheder vil der blive pålagt gebyrer for denne tilbagebetaling.
Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage. Du skal returnere eller overdrage varerne til os uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om tilbagekaldelse af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af fjorten dage. Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du hæfter kun for eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes en unødvendig håndtering af dem for at teste deres karakteristika, egenskaber og funktion.
Undtagelse af fortrydelsesret
Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter
- ved levering af varer, der ikke er præfabrikerede og til hvis fremstilling en individuel valg eller bestemmelse af forbrugeren er afgørende eller som tydeligt er skræddersyet til forbrugerens personlige behov,
- ved levering af varer, som hurtigt kan forringes eller hvis udløbsdato hurtigt overskrides,
- ved levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til returnering, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen,
- ved levering af varer, hvis art efter levering er blevet blandet uadskilleligt med andre varer,
- ved levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved kontraktindgåelsen, men som kun kan leveres tidligst 30 dage efter kontraktindgåelsen og hvis aktuelle værdi afhænger af markedssvingninger, som virksomheden ikke har indflydelse på,
- ved levering af lyd- eller billeddokumenter eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.
- Forsendelsesomkostninger (inden for Danmark)
1-2 kg DKK 65,-; 5 kg DKK 110,-; 10 kg DKK 130,-; 20 kg DKK 190,-
Større pakker på forespørgsel!
III. Forsendelsesomkostninger (til Tyskland)
Du modtager alle varer til en porto- og emballageandel på kun DKK 190,- pr. bestilling op til en vægt af 2,0 kg. De maksimale forsendelsesomkostninger pr. pakke op til maksimalt 31,5 kg (afhængigt af vægt) til Tyskland er DKK 700,00, uanset ordreværdien. Dette gælder også for delleverancer fra os. Højere forsendelsesomkostninger opstår kun ved større varer, der skal sendes som godstransport med fragtmand. For visse bestillingsmuligheder opkræver vi en fast forsendelsesomkostningspakke.

IV. Betalingsmuligheder: ...Du modtager altid en faktura med vareleveringen...
Via bankoverførsel:...det foretrækker vi...det er nemmest for dig og os! Hvis du giver os en indsigelsesfuldmagt (opkrævning) (kan udføres over telefon, e-mail eller fax uden underskrift), vil vi trække fakturabeløbet fra din konto efter levering af bestillingen. Tilladelsen (indsigelse) kan til enhver tid tilbagekaldes. Vi refunderer returnerede forsendelser inden for maksimalt 5 dage til din konto, uden at du skal foretage dig noget. For første ordre forbeholder vi os retten til at ændre betalingsmetoden, afhængigt af ordrebeløbet, til efterkrav, forudbetaling eller PayPal. I så fald vil du straks blive informeret telefonisk eller via e-mail.
Via forudbetaling: Ved denne betalingsaftale bedes du overføre fakturabeløbet uden fradrag til følgende konto: Angiv venligst dit kunde- og fakturanummer.
Monika og Remi Balleisen
Danske Bank
Regnr.: 3409 340913059691
Efter modtagelse af beløbet sendes din bestilling.
V. Tilbud og priser
(1) Sælgers tilbud er uforbindende, prøver og eksempler er ikke bindende. Priserne på tidspunktet for bestillingen gælder. Alle oplysninger i katalog og webshop er under forbehold for eventuelle fejl og misforståelser. Alle priser inkluderer den tyske lovpligtige moms. Indtil fuld betaling forbliver varerne ejendom af firmaet Balleisen Shamaner.
(2) Tilbud sker, medmindre andet er aftalt, altid i euro. Valuta-, fragt- og toldændringer i løbet af leveringstiden giver sælgeren ret til en tilsvarende ændring af prisen, også efter kontraktens indgåelse.
(3) Prisændringer for produkter købt af sælgeren giver sælgeren også ret til efter kontraktens indgåelse at ændre den aftalte købspris.
(4) Medmindre der er aftalt andet i individuel kontrakt, beregnes prisen i euro (EUR) til de på leveringsdagen gældende vejledende priser plus den lovpligtige moms fra lager i Tyskland.
(5) For købsaftaler med forbrugere og ikke-forretningsdrivende, der skal opfyldes inden for fire måneder fra kontraktens indgåelse, er sælgeren bundet af de priser, der er aftalt med køberen i kontrakten.
(6) Det er aftalt, at betalingsmetoden bankoverførsel kræver en positiv kreditvurdering.
VI. Særtilbud
Gyldighedsperioden for vores tidsbegrænsede tilbud oplyses der, hvor de præsenteres i webshoppen eller i reklameoplysninger. På trods af omhyggelig lagerføring kan det ske, at et tilbudselement bliver udsolgt hurtigere end forventet. Vi giver derfor ingen leveringsgaranti.
Det gælder: Levering, så længe lageret rækker. Du afgiver et bindende tilbud, når du gennemgår den online-bestillingsproces ved at indtaste de nødvendige oplysninger og i det sidste trin klikker på knappen "Send bestilling".
VII. Pengene-tilbage-garanti
Hvis du returnerer din ordre, efter at du allerede har betalt, refunderer vi købsprisen. Fortæl os venligst, hvilken konto (kontodata), vi skal overføre beløbet til. Selvfølgelig krediterer vi beløbet for tilbagebetalingen til din kundekonto, hvis vi ikke hører fra dig og ikke har nogen oplysninger. Ved forudbetaling via bankoverførsel får du refunderet fakturabeløbet til denne konto ved returnering af varerne.
VIII. Garanti
Garantiperioden er mindst 24 måneder, regnet fra leveringsdagen. Der gives ingen garantier for varernes egenskaber. Enkelte produkter kan frivilligt have en længere garantiperiode end den lovpligtige. Hvis reklamationen er berettiget, og Balleisen Schamanen er ansvarlig for manglen, vil der i samråd med kunden blive foretaget en erstatningslevering eller en prisnedsættelse. Hvis en prisnedsættelse eller en erstatningslevering ikke er mulig eller forsinkes, kan køberen trække sig helt tilbage fra aftalen. Ved tilbagetrækning er køberen forpligtet til fuldstændigt at returnere varen, hvor returfragten vil blive dækket af Balleisen Schamanen. For erstatningsleveringer hæfter Balleisen Schamanen på samme måde som for det oprindelige produkt indtil tre måneder efter levering af reservedelen, dog mindst indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode for leveringsemnet. Erstatning for eventuelle følgeskader på grund af mangler tilkommer kun køberen, hvis Balleisen Schamanen udtrykkeligt har udelukket risikoen for følgeskader ved manglende opfyldelse af de garanterede egenskaber. Yderligere krav fra køberen mod Balleisen Schamanen - uanset årsagen og især kravet om erstatning for skader forårsaget af forkert brug, opbevaring eller mangler ved selve leveringsemnet - er udelukket. Dette gælder ikke i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsomhed. Undtagelsen gælder heller ikke, hvis der er krav i henhold til § 1,4 i produktansvarsloven, i tilfælde af forsinkelse eller umulighed forårsaget af Balleisen Schamanen, når garanterede egenskaber mangler, eller hvis der er tale om overtrædelse af en væsentlig kontraktforpligtelse. Ansvar for overtrædelse af væsentlige kontraktforpligtelser er begrænset til den kontraktmæssige, forudsigelige skade.
IX. Databeskyttelseserklæring
Denne databeskyttelseserklæring informerer dig om arten, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (herefter kaldet "data") inden for vores online-tilbud og de tilknyttede hjemmesider, funktioner og indhold samt eksterne online-tilstedeværelser, såsom vores sociale medieprofiler (herefter samlet kaldet "online-tilbud"). Med hensyn til de anvendte begreber, såsom "behandling" eller "dataansvarlig", henviser vi til definitionerne i artikel 4 i databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Ansvarlig:

Dragondrum
Odensevej 29
5540 Ullerslev - Danmark
E-mailadresse: balleisen@gmx.de
Direktører: Monika og Remi Balleisen
Link til impressum: https://www.dragondrum.de/about
Typer af behandlede data
- Lagerdata (f.eks. navne, adresser).
- Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).
- Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer).
- Brugsdata (f.eks. besøgte hjemmesider, interesse for indhold, adgangstider).
- Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
Kategorier af registrerede personer
Besøgende og brugere af online-tilbuddet (herefter kaldet samlet "brugere").
Behandlingsformål
- Tilvejebringelse af online-tilbuddet, dets funktioner og indhold.
- Besvarelse af kontaktanmodninger og kommunikation med brugere.
- Sikkerhedsforanstaltninger.
- Rækkeviddemåling/markedsføring
Anvendte begreber
"Personoplysninger" er alle oplysninger, der henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter kaldet "registrerede personer"); en identificerbar person anses for en person, der direkte eller indirekte, især ved tilordning til en identifikator som et navn, en identifikationsnummer, placeringsdata, en online-identifikator (f.eks. en cookie) eller en eller flere særlige kendetegn, der udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for denne fysiske person, kan identificeres.
"Behandling" er enhver operation eller række af operationer, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer i forbindelse med personoplysninger. Begrebet strækker sig vidt og omfatter praktisk taget enhver håndtering af data.
"Pseudonymisering" er behandlingen af personoplysninger på en sådan måde, at de person
oplysninger ikke længere kan tilknyttes en bestemt registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.
"Profilering" enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende arbejdspræstation, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelser af denne fysiske person.
Som "ansvarlig" betegnes den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller anden enhed, der alene eller sammen med andre afgør formålene og midlerne til behandling af personoplysninger.
"Behandlingsansvarlig" er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller anden enhed, der behandler personoplysninger på vegne af den behandlingsansvarlige.
Gældende retsgrundlag
I henhold til artikel 13 i GDPR informerer vi dig om retsgrundlaget for vores databehandlinger. Hvis retsgrundlaget ikke er nævnt i databeskyttelseserklæringen, gælder følgende: Retsgrundlaget for indhentning af samtykker er artikel 6, stk. 1, lit. a og artikel 7 i GDPR, retsgrundlaget for behandlingen til opfyldelse af vores ydelser og gennemførelse af kontraktlige foranstaltninger samt besvarelse af forespørgsler er artikel 6, stk. 1, lit. b GDPR, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores retlige forpligtelser er artikel 6, stk. 1, lit. c GDPR, og retsgrundlaget for behandling for at beskytte vores legitime interesser er artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR. Hvis de registrerede eller en anden fysisk persones livsvigtige interesser kræver behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, lit. d GDPR som retsgrundlag.
Sikkerhedsforanstaltninger
Vi træffer i henhold til artikel 32 i GDPR passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til den teknologiske status, implementeringsomkostningerne og arten, omfanget, omstændighederne og formålene med behandlingen samt forskellige sandsynligheder og alvorligheden af risikoen for fysiske personers rettigheder og friheder for at sikre et passende beskyttelsesniveau i forhold til risikoen.
Foranstaltningerne omfatter især sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data ved at kontrollere den fysiske adgang til data, såvel som adgangen til dem, der vedrører dem, indtastning, overførsel, sikring af tilgængelighed og deres adskillelse. Derudover har vi etableret procedurer, der sikrer opfyldelse af de registreredes rettigheder, sletning af data og reaktion på trusler mod data. Derudover tager vi hensyn til beskyttelse af personoplysninger allerede under udvikling eller valg af hardware, software samt procedurer i overensstemmelse med principperne om databeskyttelse ved design og databeskyttelse ved standardindstillinger (artikel 25 i GDPR).
Samarbejde med databehandlere og tredjeparter
Hvis vi som led i vores behandling videregiver data til andre personer og virksomheder (databehandlere eller tredjeparter), transmitterer dem til dem eller på anden måde giver dem adgang til data, sker dette kun på grundlag af en lovlig tilladelse (f.eks. Hvis en overførsel af data til tredjeparter, såsom betalingstjenesteudbydere, i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. b GDPR er nødvendig for kontraktens opfyldelse), du har givet dit samtykke, en retlig forpligtelse giver det eller på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, webværter osv.).
Hvis vi ansætter tredjeparter til at behandle data på grundlag af en såkaldt "behandlingsaftale", sker dette på grundlag af artikel 28 i GDPR.
Overførsler til tredjelande.
Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis dette sker i forbindelse med brugen af tredjeparts tjenester eller videregivelse af data til tredjeparter, sker det kun, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores (for)kontraktlige forpligtelser, baseret på dit samtykke, i henhold til en retlig forpligtelse eller baseret på vores legitime interesser. Medmindre der foreligger lovbestemte eller kontraktmæssige tilladelser, behandler eller overfører vi kun data til et tredjeland under de særlige betingelser i henhold til artikel 44 ff. i databeskyttelsesforordningen (DSGVO). Dette kan f.eks. omfatte behandling på grundlag af særlige garantier, såsom officielt anerkendt fastlæggelse af et datasikkerhedsniveau svarende til EU (f.eks. for USA gennem "Privacy Shield") eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktbestemmelser").

Rettigheder for de berørte personer:

  1. Ret til information (Artikel 15 DSGVO): Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende data behandles, og i bekræftende fald få oplysninger om disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i henhold til artikel 15 i DSGVO.

  2. Ret til berigtigelse (Artikel 16 DSGVO): Du har ret til at kræve korrektion af de oplysninger, der vedrører dig, eller til at fuldføre ufuldstændige oplysninger i henhold til artikel 16 i DSGVO.

  3. Ret til sletning (Artikel 17 DSGVO): Du har ret til at anmode om sletning af de pågældende data under visse omstændigheder i henhold til artikel 17 i DSGVO.

  4. Ret til begrænsning af behandling (Artikel 18 DSGVO): Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 18 i DSGVO.

  5. Ret til dataportabilitet (Artikel 20 DSGVO): Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, og som du har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at transmittere disse data til en anden dataansvarlig uden hindring i henhold til artikel 20 i DSGVO.

  6. Klageadgang hos tilsynsmyndigheden (Artikel 77 DSGVO): Du har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i DSGVO.

Derudover har du ret til at tilbagekalde givet samtykke (Artikel 7, stk. 3, DSGVO) og gøre indsigelse mod behandlingen af dine data (Artikel 21 DSGVO), især når behandlingen vedrører direkte markedsføring.

Ret til tilbagekaldelse:

Du har ret til at tilbagekalde tidligere givne samtykker i henhold til Artikel 7, stk. 3, i DSGVO med virkning for fremtiden.

Ret til indsigelse:

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod fremtidig behandling af oplysninger om dig i henhold til Artikel 21 i DSGVO. Indsigelsen kan især rettes mod behandling med henblik på direkte markedsføring.

Cookies og ret til indsigelse mod direkte markedsføring:

Cookies er små filer, der gemmes på brugernes computere, og de kan indeholde forskellige oplysninger. Cookies kan være midlertidige (session-cookies) eller permanente (vedvarende). Session-cookies slettes, når brugeren forlader et online-tilbud og lukker sin browser, mens permanente cookies forbliver gemt, selv efter at brugeren har lukket sin browser.

Brugere har ret til at gøre indsigelse mod brugen af cookies, især i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis brugerne ikke ønsker, at cookies gemmes på deres computer, kan de deaktivere denne funktion i browserens systemindstillinger. Gemte cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Bemærk venligst, at deaktivering af cookies kan medføre begrænsninger i funktionaliteten af dette online-tilbud.

En generel indsigelse mod brugen af cookies, der bruges til onlinemarkedsføring, kan foretages på mange tjenester, især når det drejer sig om sporing, via den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Derudover kan lagring af cookies deaktiveres ved at slå dem fra i browserens indstillinger. Bemærk, at dette muligvis kan begrænse funktionerne i dette online-tilbud.

Sletning af data:

Data, som vi behandler, slettes i henhold til bestemmelserne i artikel 17 og 18 i DSGVO eller begrænses i deres behandling. Medmindre andet er angivet klart i denne databeskyttelseserklæring, slettes de data, vi har gemt, så snart de ikke længere er nødvendige til deres formål, og sletning ikke er i strid med lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Hvis data ikke slettes, fordi de er nødvendige for andre og lovlige formål, begrænses deres behandling. Dette gælder f.eks. for data, der skal opbevares af handels- eller skattemæssige årsager i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. c DSGVO.

I henhold til tysk lovgivning opbevares data især i 10 år i henhold til §§ 147, stk. 1, AO og 257, stk. 1, nr. 1 og 4, stk. 4, HGB (bøger, poster, rapporter, bogføringsdokumenter, handelsbøger, dokumenter af skattemæssig relevans, etc.) og 6 år i henhold til § 257, stk. 1, nr. 2 og 3, stk. 4, HGB (handelsbreve).

Ifølge østrigsk lovgivning opbevares data især i 7 år i henhold til § 132, stk. 1, BAO (regnskabsdokumenter, dokumenter/regninger, konti, dokumenter, forretningspapirer, opstilling af indtægter og udgifter, etc.), i 22 år i forbindelse med fast ejendom og i 10 år for dokumenter i forbindelse med elektronisk leverede tjenester, telekommunikations-, radio- og fjernsynstjenester, der leveres til ikke-erhvervsdrivende i EU-medlemsstater og for hvilke den mini-one-stop-shop (MOSS) benyttes.

Forretningsmæssig databehandling:

Derudover behandler vi kontraktdata (f.eks. kontraktobjekt, varighed, kundekategori), betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik) fra vores kunder, interessenter og forretningspartnere med det formål at levere kontraktlige tjenester, service og kundesupport, marketing, reklame og markedsundersøgelser.

Ordrebehandling i onlinebutik og kundekonto:

Vi behandler dataene fra vores kunder inden for rammerne af ordreprocesserne i vores onlinebutik for at give dem mulighed for at vælge og bestille de valgte produkter og tjenester, samt betale for dem og få dem leveret eller udført.

De behandlede data omfatter bestandsdata, kommunikationsdata, kontraktdata, betalingsdata, og de personer, der er berørt af behandlingen, omfatter vores kunder, interessenter og andre forretningspartnere. Behandlingen sker med det formål at levere kontraktuelle tjenester som en del af driften af en onlinebutik, fakturering, levering og kundeservice. Her bruger vi session-cookies til at gemme indholdet af indkøbskurven og permanente cookies til at gemme login-status.

Behandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. b (gennemførelse af ordreprocesser) og c (lovpligtig arkivering) i DSGVO. De oplysninger, der er markeret som nødvendige for at etablere og opfylde kontrakten, er nødvendige. Vi videregiver kun data til tredjepart som led i leveringen, betaling eller i henhold til lovmæssige tilladelser og forpligtelser over for juridiske rådgivere og myndigheder. Dataene behandles kun i tredjelande, hvis det er nødvendigt for at opfylde kontrakten (f.eks. efter anmodning fra kunden om levering eller betaling).

Brugere kan valgfrit oprette en brugerkonto ved at se deres ordrer. Ved registreringen bliver de nødvendige oplysninger oplyst for brugerne. Brugerkonti er ikke offentlige og kan ikke indekseres af søgemaskiner. Hvis brugerne har opsagt deres brugerkonto, slettes deres data vedrørende brugerkontoen, medmindre opbevaring er nødvendig af handels- eller skattemæssige årsager i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. c DSGVO. Oplysningerne i kundekontoen forbliver indtil sletning med efterfølgende arkivering i tilfælde af en juridisk forpligtelse. Det er brugerens ansvar at sikre deres data før kontraktens ophør.

Ved registrering og genregistrering samt brug af vores online-tjenester gemmer vi IP-adressen og tidspunktet for brugerhandlingen. Lagringen sker på grundlag af vores legitime interesser såvel som brugernes interesse i beskyttelse mod misbrug og anden uautoriseret brug. En videregivelse af disse data til tredjeparter finder grundlæggende set ikke sted, medmindre det er nødvendigt for at forfølge vores krav eller der er en lovpligtig forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. c DSGVO.

Sletning sker efter udløb af lovmæssige garantiperioder og lignende forpligtelser. Behovet for at bevare dataene kontrolleres hvert tredje år; i tilfælde af lovmæssige arkiveringsforpligtelser sker sletning efter udløb (slutningen af handelsmæssige (6 år) og skattemæssige (10 år) opbevaringsforpligtelser)

Agenturtjenester

Vi behandler vores kunders data som en del af vores kontraktuelle tjenester, som inkluderer konceptuel og strategisk rådgivning, kampagneplanlægning, software- og designudvikling/-rådgivning eller vedligeholdelse, implementering af kampagner og processer/håndtering, serveradministration, dataanalyse/rådgivning og uddannelsestjenester.

Her behandler vi stamdata (f.eks. kundeoplysninger som navn eller adresse), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer), kontraktdata (f.eks. kontraktens emne, løbetid), betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik), brugs- og metadatablad (f.eks. i forbindelse med evaluering og måling af markedsføringsaktiviteter). Vi behandler generelt ikke særlige kategorier af personoplysninger, medmindre de er en del af den bestilte behandling. Berørte parter inkluderer vores kunder, interessenter og deres kunder, brugere, webstedsbesøgende eller medarbejdere samt tredjeparter. Formålet med behandlingen er at yde kontraktlige tjenester, fakturering og kundeservice. Behandlingens retsgrundlag fremgår af artikel 6, stk. 1, litra b DSGVO (kontraktlige tjenester), artikel 6, stk. 1, litra f DSGVO (analyse, statistik, optimering, sikkerhedsforanstaltninger). Vi behandler data, der er nødvendige for at etablere og opfylde kontraktlige ydelser, og gør opmærksom på nødvendigheden af deres levering. Offentliggørelse til tredjeparter finder kun sted, når det er nødvendigt som led i en ordre. Ved behandling af os i forbindelse med en ordreoverladte data følger vi instruktionerne fra de ansvarlige og de lovbestemte krav om databehandling i henhold til artikel 28 DSGVO og behandler ikke data til andre formål end de bestilte.

Vi sletter dataene efter udløb af lovpligtige garantiforpligtelser og tilsvarende pligter. Nødvendigheden af at opbevare dataene kontrolleres hvert tredje år; i tilfælde af lovpligtig arkivering slettes de efter udløb (6 år, i henhold til § 257, stk. 1 i den tyske handelslov, 10 år, i henhold til § 147, stk. 1 i den tyske skatteforvaltning). I tilfælde af data, der er gjort kendt for os af kunden som led i en ordre, slettes dataene i henhold til ordrerne, normalt efter afslutningen af ordren.

Terapeutiske tjenester og coaching

Vi behandler dataene fra vores klienter og interessenter samt andre klienter eller kontraktspartnere (samlet benævnt "klienter") i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b DSGVO for at levere vores kontraktlige eller forkontraktlige ydelser til dem. De behandlede data, deres art, omfang og formål og nødvendigheden af deres behandling bestemmes af det underliggende kontraktsforhold. De behandlede data omfatter generelt klienternes stamdata og stamdata (f.eks. navn, adresse, osv.), samt kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefon, osv.), kontraktdata (f.eks. anvendte tjenester, gebyrer, navne på kontaktpersoner, osv.) og betalingsdata (f.eks. bankforbindelse, betalingshistorik, osv.).

I forbindelse med vores tjenester kan vi også behandle specielle kategorier af data i henhold til artikel 9, stk. 1 i DSGVO, især oplysninger om klienternes helbred, eventuelt i forbindelse med deres seksuelle liv eller seksuel orientering, etnisk oprindelse eller religiøse eller verdslige overbevisninger. Hertil indhenter vi, hvis nødvendigt, udtrykkelig samtykke fra klienterne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a., artikel 7, artikel 9, stk. 2, litra a. DSGVO, og behandler de særlige kategorier af data til sundhedsfremmende formål på grundlag af artikel 9, stk. 2, litra h. DSGVO, § 22, stk. 1, nr. 1, b. BDSG.

Hvis det er nødvendigt for opfyldelse af kontrakten eller lovgivningen, afslører eller overfører vi klientdataene som led i kommunikationen med andre fagfolk, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller typisk involveret tredjepart, såsom faktureringscentre eller lignende tjenesteudbydere, hvis dette tjener levering af vores tjenester i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b. DSGVO er lovmæssigt foreskrevet i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c. DSGVO, vores og klienternes interesse i effektiv og omkostningseffektiv sundhedspleje som legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f. DSGVO, eller det er nødvendigt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra d. DSGVO for at beskytte klienternes eller en anden naturlig persons vitale interesser eller inden for rammerne af en samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a., artikel 7 DSGVO.

Sletning af data sker, når dataene ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontraktlige eller lovgivningsmæssige omsorgsforpligtelser samt håndtering af eventuelle garantiforpligtelser og sammenlignelige forpligtelser. Det er nødvendigt at opbevare dataene hvert tredje år; ellers gælder de lovpligtige opbevaringsforpligtelser.

Kontraktlige tjenester

Vi behandler dataene fra vores kontraktspartnere og interessenter samt andre kunder, kunder, klienter eller kontraktspartnere (samlet benævnt "kontraktspartnere") i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. b. DSGVO, for at levere vores kontraktlige eller forkontraktlige ydelser til dem. De behandlede data, deres art, omfang og formål og nødvendigheden af deres behandling bestemmes af det underliggende kontraktsforhold.

De behandlede data omfatter vores kontraktspartners stamdata (f.eks. navne og adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresser og telefonnumre) samt kontraktdata (f.eks. anvendte tjenester, kontraktindhold, kontraktlig kommunikation, navne på kontaktpersoner) og betalingsdata (f.eks. bankforbindelser, betalingshistorik).

Vi behandler generelt ikke særlige kategorier af personoplysninger, medmindre de er en del af den bestilte eller kontraktlige behandling.

Vi behandler data, der er nødvendige for at etablere og opfylde kontraktlige ydelser, og gør opmærksom på nødvendigheden af deres angivelse, hvis denne ikke er åbenbar for kontraktspartnere. Offentliggørelse til eksterne personer eller virksomheder finder kun sted, hvis det er nødvendigt som led i en kontrakt. Ved behandling af os i forbindelse med en ordreoverladte data følger vi instruktionerne fra ordrer og de lovbestemte krav.

I forbindelse med anvendelse af vores onlinetjenester kan vi gemme IP-adressen og tidspunktet for den enkelte brugerhandling. Lagringen sker på grundlag af vores legitime interesser samt brugernes interesser i beskyttelse mod misbrug og anden uautoriseret brug. Videregivelse af disse data til tredjeparter sker grundlæggende ikke, medmindre det er nødvendigt for at forfølge vores krav i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f. DSGVO er nødvendig, eller der er en lovpligtig forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. c. DSGVO.

Sletning af data sker, når dataene ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontraktlige eller lovgivningsmæssige omsorgsforpligtelser samt håndtering af eventuelle garantiforpligtelser og sammenlignelige forpligtelser. Det er nødvendigt at opbevare dataene hvert tredje år; ellers gælder de lovpligtige opbevaringsforpligtelser.

Administration, regnskab, kontororganisation, kontaktstyring

Vi behandler data inden for rammerne af administrationsopgaver samt organisation af vores virksomhed, regnskab og overholdelse af de lovmæssige forpligtelser, såsom arkivering. Her behandler vi de samme data, som vi behandler i forbindelse med levering af vores kontraktlige tjenester. Behandlingsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, lit. c. DSGVO, artikel 6, stk. 1, lit. f. DSGVO. Berørte parter inkluderer kunder, interessenter, forretningspartnere og webstedsbesøgende. Formålet og vores interesse i behandlingen ligger i administrationen, regnskabsføring, kontororganisation, arkivering af data, opgaver der sikrer vores forretningsaktiviteter, opfyldelse af vores opgaver og levering af vores tjenester. Sletning af data i forhold til kontraktlige ydelser og kontraktlig kommunikation svarer til oplysningerne, der er angivet for disse behandlingsaktiviteter.

Vi offentliggør eller transmitterer også data til skatteforvaltningen, rådgivere, såsom skatterådgivere eller revisorer, samt andre gebyrsteder og betalingsudbydere.

Derudover gemmer vi baseret på vores erhvervsinteresser oplysninger om leverandører, arrangører og andre forretningspartnere, f.eks. med henblik på senere kontakt. Disse primært virksomhedsrelaterede data gemmes generelt permanent.

DISQUS-kommentarfunktion
Vi anvender baseret på vores legitime interesser i effektiv, sikker og brugervenlig kommentaradministration i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen DISQUS kommentartjenesten, tilbudt af DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3 San Francisco, Californien- 94105, USA. DISQUS er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for at overholde europæisk databeskyttelsesret: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active.
For at bruge DISQUS kommentarfunktionen kan brugerne enten oprette en DISQUS-brugerkonto eller logge ind med eksisterende sociale mediekonti (f.eks. OpenID, Facebook, Twitter eller Google). Brugeroplysninger indhentes i denne forbindelse af DISQUS fra platformene. Det er også muligt at bruge DISQUS kommentarfunktionen som gæst uden oprettelse eller brug af brugerkonto hos DISQUS eller en af de angivne sociale medieudbydere.
Vi indlejrer kun DISQUS med dets funktioner på vores hjemmeside, hvor vi kan påvirke brugernes kommentarer. Brugerne indgår dog direkte i en kontraktforhold med DISQUS, inden for hvilket DISQUS behandler brugernes kommentarer og er kontaktperson for eventuel sletning af brugernes data. Vi henviser i denne forbindelse til DISQUS' databeskyttelseserklæring: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy, og vi gør også brugerne opmærksomme på, at de kan forvente, at DISQUS ud over kommentarindholdet også gemmer deres IP-adresse og tidspunktet for kommentaren samt gemmer cookies på brugernes computere og kan bruge dem til visning af annoncer. Brugerne kan dog gøre indsigelse mod behandlingen af deres data med henblik på visning af annoncer: https://disqus.com/data-sharing-settings.
Kommentarer og indlæg
Hvis brugere efterlader kommentarer eller andre indlæg, kan deres IP-adresser gemmes i op til 7 dage på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen. Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager, hvis nogen efterlader ulovligt indhold i kommentarer og indlæg (f.eks. fornærmelser, forbudt politisk propaganda osv.). I så fald kan vi selv gøres ansvarlige for kommentaren eller indlægget og er derfor interesserede i afsenderens identitet.
Derudover forbeholder vi os retten til på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen at behandle oplysningerne fra brugerne med henblik på spamgenkendelse.
På samme retsgrundlag forbeholder vi os retten til at gemme brugernes IP-adresser i tilfælde af afstemninger i hele deres varighed og bruge cookies til at undgå flere afstemninger.
Dataene, der angives i forbindelse med kommentarer og indlæg, gemmes af os, indtil brugerne gør indsigelse, og derefter permanent.
Soundcloud
Vores podcasts lagres på platformen "Soundcloud", der tilbydes af SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Tyskland, og afspilles derfra.
Til dette formål indlejrer vi såkaldte Soundcloud-widgets på vores hjemmeside. Dette er afspilningssoftware, som brugerne kan bruge til at afspille podcasts. Her kan Soundcloud måle, hvilke podcasts der lyttes til i hvilket omfang, og behandle disse oplysninger pseudonymt til statistiske og forretningsmæssige formål. Dertil kan cookies gemmes i brugernes browsere og behandles med henblik på dannelse af brugerprofiler, f.eks. til formål med visning af annoncer, der svarer til brugernes potentielle interesser. I tilfælde af brugere, der er registreret hos Soundcloud, kan Soundcloud tilordne lytteroplysningerne til deres profiler.
Brugen sker på grundlag af vores legitime interesser, dvs. interesse i en sikker og effektiv levering, analyse samt optimering af vores lydtilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen.
Yderligere oplysninger og muligheder for indsigelse findes i Soundclouds databeskyttelseserklæring: https://soundcloud.com/pages/privacy.
Kontakt
Ved kontakt med os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier) behandles oplysningernen fra brugeren med henblik på behandling af kontaktanmodningen og dennes afvikling i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. b) i Databeskyttelsesforordningen. Brugerens oplysninger kan gemmes i et kunde-forholds-management-system ("CRM-system") eller en tilsvarende anmodningsorganisation.
Vi sletter forespørgslerne, hvis de ikke længere er nødvendige. Vi kontrollerer nødvendigheden hvert andet år. Derudover gælder de lovmæssige arkiveringsforpligtelser.
CRM-system Zendesk
Vi bruger CRM-systemet "Zendesk" fra udbyderen Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA, for at kunne behandle brugernes anmodninger hurtigere og mere effektivt (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen).
Zendesk er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en yderligere garanti for at overholde europæisk databeskyttelsesret (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).
Zendesk bruger brugernes data kun til teknisk behandling af anmodningerne og videregiver dem ikke til tredjeparter. For at bruge Zendesk er det mindst nødvendigt at oplyse en korrekt e-mail-adresse. Anonym brug er mulig. I løbet af behandlingen af serviceanmodninger kan det dog være nødvendigt at indsamle yderligere data (navn, adresse). Brugen af Zendesk er valgfri og tjener til forbedring og fremskyndelse af vores kunde- og brugerservice.
Hvis brugere ikke er enige i indsamlingen og opbevaringen af data i Zendesks eksterne system, tilbyder vi alternative kontaktmuligheder til indsendelse af serviceanmodninger via e-mail, telefon, fax eller post.
Yderligere oplysninger kan findes i Zendesks databeskyttelseserklæring: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.
Hosting og e-mail-afsendelse
De hostingtjenester, vi benytter, tjener til at stille følgende tjenester til rådighed: infrastruktur- og platformtjenester, regnekraft, lagerplads og databasetjenester, e-mail-afsendelse, sikkerhedstjenester samt tekniske vedligeholdelsestjenester, som vi bruger til at drive dette online-tilbud (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen i forbindelse med artikel 28 i Databeskyttelsesforordningen).
Her behandler vi eller vores hostingudbyder bestandsdata, kontaktoplysninger, indholdsdata, kontraktdata, brugsdata, metadata og kommunikationsdata fra kunder, interessenter og besøgende på dette online-tilbud på grundlag af vores legitime interesser i en effektiv og sikker tilvejebringelse af dette online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen i forbindelse med artikel 28 i Databeskyttelsesforordningen (indgåelse af en databehandleraftale).
Indsamling af adgangsdata og logfiler
Vi eller vores hostingudbyder indsamler på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f. i Databeskyttelsesforordningen data om hver adgang til serveren, hvor denne tjeneste er placeret (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdataene omfatter navnet på den kaldte hjemmeside, filen, datoen og klokkeslættet for opkaldet, den overførte datamængde, meddelelsen om succesfuldt opkald, browsertypen samt version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), IP-adressen og den anmodende udbyder.
Logfiloplysninger gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. til opklaring af misbrug eller svig) i op til 7 dage og slettes derefter. Data, hvis yderligere opbevaring er nødvendig af bevismæssige årsager, er undtaget fra sletning indtil afklaringen af det pågældende incident.

Vi benytter os af en såkaldt "Content Delivery Network" (CDN), tilbudt af Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare er certificeret under Privacy Shield-aftalen, hvilket garanterer overholdelse af europæisk databeskyttelsesret (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).
Et CDN er en tjeneste, der gør det muligt at levere indhold fra vores online-tilbud, især store mediefiler som grafik eller scripts, hurtigere ved hjælp af regionalfordelte servere, der er forbundet via internettet. Behandlingen af brugerdata sker udelukkende med det formål at opnå disse fordele og opretholde sikkerheden og funktionaliteten af CDN'en.
Brugen er baseret på vores legitime interesser, dvs. interesse i en sikker og effektiv levering, analyse og optimering af vores online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen.
Yderligere oplysninger kan findes i Cloudflares databeskyttelseserklæring: https://www.cloudflare.com/security-policy.
Google Adsense med personlige annoncer
Vi bruger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen) tjenester fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for at overholde europæisk databeskyttelsesret (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Vi bruger AdSense-tjenesten, der hjælper med at vise annoncer på vores hjemmeside, og vi modtager kompensation for visningen eller anden brug af disse annoncer. Til disse formål behandles brugsdata, såsom klik på en annonce og brugernes IP-adresse, hvor IP-adressen forkortes med de sidste to cifre. Derfor pseudonymiseres behandlingen af brugerdata.
Vi bruger AdSense med personlige annoncer. Google drager konklusioner om brugernes interesser baseret på de besøgte websteder eller anvendte apps og de oprettede brugerprofiler. Annoncører bruger disse oplysninger til at rette deres kampagner mod disse interesser, hvilket er til fordel for både brugere og annoncører. Annoncerne anses for at være personlige for Google, når indsamlede eller kendte data bestemmer eller påvirker annoncevalget. Dette inkluderer tidligere søgninger, aktiviteter, websidebesøg, appbrug, demografiske og stedoplysninger. Dette omfatter demografisk målretning, interessekategorimålretning, remarketing samt målretning baseret på kundeoplysninger og målgruppelister, der eruploadet i DoubleClick Bid Manager eller Campaign Manager.

Yderligere oplysninger om Googles databrug, indstillinger og indsigelsesmuligheder findes i Googles databeskyttelseserklæring (https://policies.google.com/technologies/ads) og i indstillingerne for visning af annoncer fra Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Google Adsense med ikke-personlige annoncer
Vi bruger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen) tjenester fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for at overholde europæisk databeskyttelsesret (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Vi bruger AdSense-tjenesten, der hjælper med at vise annoncer på vores hjemmeside, og vi modtager kompensation for visningen eller anden brug af disse annoncer. Til disse formål behandles brugsdata, såsom klik på en annonce og brugernes IP-adresse, hvor IP-adressen forkortes med de sidste to cifre. Derfor pseudonymiseres behandlingen af brugerdata.
Vi bruger AdSense med ikke-personlige annoncer. Annoncer vises ikke på grundlag af brugerprofiler. Ikke-personlige annoncer er ikke baseret på tidligere brugeradfærd. Ved målretning bruges kontekstinformationer, herunder grov (f.eks. på stedniveau) geografisk målretning baseret på den aktuelle placering, indholdet på den aktuelle webside eller app og aktuelle søgeord. Google forhindrer enhver form for personlig målretning, herunder demografisk målretning og målretning baseret på brugerlister.
Yderligere oplysninger om Googles databrug, indstillinger og indsigelsesmuligheder findes i Googles databeskyttelseserklæring (https://policies.google.com/technologies/ads) og i indstillingerne for visning af annoncer fra Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Jetpack (WordPress Stats)
Vi bruger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen) plugin'et Jetpack (specifikt funktionen "WordPress Stats"). Jetpack er et værktøj til statistisk evaluering af besøg og tilgange og leveres af Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack bruger såkaldte "cookies," tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden.
Oplysninger genereret af cookien om din brug af dette online-tilbud gemmes på en server i USA. Brugerprofiler kan oprettes ud fra de behandlede data, men disse bruges kun til analyseformål og ikke til reklame. Yderligere oplysninger kan findes i Automattics databeskyttelseserklæring: https://automattic.com/privacy/ og vejledningen om Jetpack-cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.
Visual Website Optimizer
Inden for vores online-tilbud bruger vi på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen) tjenesten Bunchbox (app.bunchbox.co, Peaks & Pies GmbH, raboisen 30, 20095 H).
Visual Website Optimizer tillader i forbindelse med såkaldt "A/B-testning", "Clicktracking" og "Heatmaps" at følge, hvordan forskellige ændringer på en hjemmeside påvirker brugeradfærden (f.eks. ændringer i inputfelter, design osv.). A/B-tests sigter mod at forbedre brugervenlighed og ydeevne af online-tilbud. Brugere ser forskellige versioner af en hjemmeside eller dens elementer, såsom inputformularer, hvor placeringen af indhold eller etiketter på navigationselementer kan variere. Efterfølgende kan det baseret på brugernes adfærd, f.eks. længere tid brugt på hjemmesiden eller hyppigere interaktion med elementerne, fastslås, hvilke af disse hjemmesider eller elementer der bedre imødekommer brugernes behov. "Clicktracking" gør det muligt at overvåge brugernes bevægelser på tværs af hele online-tilbuddet. Da resultaterne af disse tests er mere præcise, når brugerinteraktionen kan spores over en vis periode (f.eks. ved at se, om en bruger vender tilbage), gemmes der normalt cookies på brugernes computere til disse testformål. "Heatmaps" repræsenterer musebevægelser fra brugere, som kombineres til et samlet billede, hvilket f.eks. kan afsløre, hvilke webstedelementer der foretrækkes, og hvilke webstedelementer brugere foretrækker mindre.
Kun til disse testformål gemmes cookies på brugernes enheder. Der behandles kun pseudonyme brugerdata. For yderligere oplysninger henvises til Bunchbox's databeskyttelseserklæring: https://peaksandpies.com.
Hvis du ikke ønsker, at Bunchbox registrerer din brugeradfærd, kan du gøre indsigelse mod datalogningen ved hjælp af dette link: https://balleisen-schamanen.de/?vwo_opt_out=1.
Online-tilstedeværelse i sociale medier
Vi opretholder online-tilstedeværelser inden for sociale netværk og platforme for at kunne kommunikere med kunder, interessenter og brugere, der er aktive der, og informere dem om vores tjenester. Når du besøger de respektive netværk og platforme, gælder betingelserne og databehandlingsretningslinjerne for deres respektive operatører.
Hvis ikke andet er angivet i vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugerdataene, når de kommunikerer med os inden for de sociale netværk og platforme, f.eks. ved at skrive indlæg på vores online-tilstedeværelse eller sende os beskeder.
Integration af tjenester og indhold fra tredjeparter
Vi bruger inden for vores online-tilbud på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen) indholds- eller serviceydelser fra tredjeparter for at integrere deres indhold og tjenester, f.eks. videoer eller skrifttyper (samlet kaldet "indhold").
Dette kræver altid, at leverandørerne af dette indhold opfanger brugerens IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke ville kunne sende indholdet til deres browser. IP-adressen er derfor nødvendig for visning af dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvor de respektive udbydere kun bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjeparter kan også bruge såkaldte pixel tags (usynlige grafikker, også kaldet "web beacons") til statistiske eller markedsføringsformål. "Pixel tags" kan evaluere oplysninger som besøgstrafikken på siderne på denne hjemmeside. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugernes enheder og indeholde tekniske oplysninger om browser og operativsystem, henvisende websider, besøgstidspunkt samt yderligere oplysninger om brugen af vores online-tilbud og kan også kombineres med sådanne oplysninger fra andre kilder.

YouTube
Vi indlejrer videoer fra platformen "YouTube," leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Google ReCaptcha
Vi indlejrer funktionen til registrering af bots, f.eks. ved indtastninger i onlineformularer ("ReCaptcha") fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Google Maps
Vi indlejrer kort fra tjenesten "Google Maps," leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De behandlede data kan omfatte IP-adresser og brugernes placering, men indsamles ikke uden deres samtykke (normalt i indstillingerne på deres mobile enheder). Dataene kan behandles i USA. Databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
OpenStreetMap
Vi indlejrer kort fra tjenesten "OpenStreetMap" (https://www.openstreetmap.de), som tilbydes af OpenStreetMap Foundation (OSMF) baseret på Open Data Commons Open Database License (ODbL). Databeskyttelseserklæring: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
Efter vores viden bruger OpenStreetMap brugerdata udelukkende til formål med at vise kortfunktioner og cachelagring af valgte indstillinger. Disse data kan omfatte IP-adresser og brugernes placering, men indsamles ikke uden deres samtykke (normalt i indstillingerne på deres mobile enheder). Dataene kan behandles i USA. Yderligere oplysninger findes i OpenStreetMaps databeskyttelseserklæring: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
Typekit-skrifttyper fra Adobe
Vi bruger eksterne "Typekit"-skrifttyper fra Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland, baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online-tilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen). Adobe er certificeret under Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for at overholde europæisk databeskyttelsesret (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).
Oprettet med Datenschutz-Generator.de af RA Dr. Thomas Schwenke
X. Erfüllungsort / Gerichtsstand
For alle retssager, herunder protest af veksel eller check, er vores forretningssted retssted, når partneren er en fuldtidsforhandler, en juridisk person under offentligretlig myndighed eller en offentligretlig særformue. De lovmæssige bestemmelser gælder.
XI. Anwendbares Recht
(1) Forholdet mellem kontraktspartnere er underlagt udelukkende tysk lovgivning. Anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om international varehandel, "Convention on contracts for the international sale of goods" (CISG), er udelukket.
(2) Kontraktssproget er tysk. Betingelser fastlagt af en kontraktspart, der er i modstrid med vores ovenfor nævnte betingelser, er ikke bindende, uden anerkendelse fra vores forretningsledelse.
XII. Verbindlichkeit (Salvatorische Klausel)
Hvis individuelle bestemmelser i disse almindelige forretningsbetingelser eller i en kontrakt suppleret af dem er eller bliver ugyldige, påvirker det ikke gyldigheden af de andre bestemmelser, og kontrakten og disse almindelige forretningsbetingelser forbliver i kraft for begge parter i øvrigt. Kontraktspartnere er forpligtet til at aftale en ny bestemmelse, der kommer det formål nærmest med den ugyldige bestemmelse.
XIII. Kulanz
Lovgiver kræver delvist komplekse formuleringer i betingelserne. Af denne grund er vi nødt til at konfrontere dig med det. Uafhængigt af disse forpligtelser vil vi dog gerne opbygge et godt og venligt forhold til dig. Kontakt os derfor også, hvis du har et problem uden for disse lovmæssige krav (f.eks. efter udløbet af frister). Ofte finder vi en løsning, der er god for begge parter.
Vi beder dig om ikke at returnere varer med ufrankeret returporto. Disse vil ikke blive accepteret og vil blive returneret til afsenderen.
Mange tak!
XIV. Informationspflicht gemäß Batteriegesetz (BattG)
Bemærkning i henhold til batteriloven:
Ærede kunde, sørg for at aflevere dine gamle batterier/akkumulatorer som påkrævet af lovgiveren i overensstemmelse med batteriloven (BattG) på en kommunal indsamlingssted eller lokalt i handelen. Bortskaffelse med almindeligt husholdningsaffald er forbudt og overtræder batteriloven. Afleveringen er gratis for dig. Du kan også returnere batterier/akkumulatorer, som du har købt hos os, uden beregning efter brug. Returnering af batterier/akkumulatorer til os skal altid være tilstrækkelig frankeret. Returnering af batterier/akkumulatorer skal sendes til:
Monika og Remi Balleisen
Dragondrum
Odensevej 29
5540 Ullerslev
Danmark
Batterier og akkumulatorer, der indeholder skadelige stoffer, er tydeligt mærket med symbolet for en overstregede skraldespand. Derudover er den kemiske betegnelse for de tilsvarende skadelige stoffer angivet under symbolet for den overstregede skraldespand. Eksempler herpå er: (Pb) bly, (Cd) cadmium, (Hg) kviksølv. Du har mulighed for at læse denne information igen i ledsagedokumenterne til levering af varer eller i brugsanvisningen fra producenten. Yderligere detaljerede oplysninger om batteriforordningen kan fås hos Forbundsministeriet for Miljø, Naturbeskyttelse og Reaktorsikkerhed (www.bmu.de/abfallwirtschaft).
XV. Verpackungsgesetz:
Virksomheden er tilsluttet det duale system og registreret hos Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister under følgende registreringsnummer: DE4943482890623-V
Enkeltpersons firma:
Dragondrum
Odensevej 29
5540 Ullerslev
Danmark
CVRnr.: 19800687
Mobil: +45 40564444
www.dragondrum.de / balleisen@gmx.de

 

 

Download
Almindelige forretningsbetingelser
AGBs Balleisen Schamenen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 67.2 KB