Besættelser og forbandelser


 Besættelser:

Dette er et emne af enorm betydning, da mange sjæle i Mellemlandet (Anden Verden) af forskellige grunde er fanget.

 • Gennem dyb sorg og manglende evne til at give slip på en afdød partner eller et barn kan sjælen ikke gå ind i lyset, da den holdes fast af den sorgende person og føler sig forpligtet til at blive.
 • Mennesker dør, men deres sjæle registrerer ikke, at de er døde, fordi det skete for pludseligt ved krig eller ulykke, eller fordi de ikke troede på livet efter døden.
 • Steder, hvor selvmordsraten eller sygdomme (som f.eks. på hospitaler) er særligt høje, steder, hvor der tidligere var eller stadig er krige, på kirkegårde, fæstningsværker eller offersteder, kan have mange sjæle fanget i Mellemverdenen.
 • I huse, hvor mennesker er døde, i stalde og slagterier, hvor dyr er døde. Overalt er sjæle fanget, som af forskellige grunde ikke er gået ind i lyset
 • Jordånder bliver vrede, hvis man ikke spørger om tilladelse til at opføre bygninger eller udføre jordarbejde af enhver art på et stykke jord.Har du måske nogensinde haft følelsen af, at der er nogen i din lejlighed, at der er ubehagelig stærk lugt, eller

hører du uforklarlige lyde?

Lider du eller dine børn af søvnforstyrrelser?

Ser du måske engle eller sjæle eller hører du stemmer?

Er du måske træt, syg eller har du smerter, og lægerne ved ikke hvorfor?

Gør du eller siger du ofte ting, som du slet ikke vil gøre eller sige?

Bærer du på selvmordstanker?Alt dette er ikke vrangforestillinger, men ren virkelighed!!!Sjælene gør sig bemærket, de vil have opmærksomhed, eller de føler sig forstyrret.

Det er af særlig vigtighed at sende disse jordbundne sjæle ind i lyset for at kunne leve et bedre, mere fredeligt og sundere liv.

Mange mennesker indlægges på lukkede institutioner, bare fordi man ikke længere ved, hvad man skal gøre.

Besættelser er fremmede energier, der driver dig til at gøre noget, som du aldrig ville gøre af egen fri vilje!
De observerbare virkninger spænder fra næppe mærkbare til fuldstændig fremmed ekstrem adfærd.

Første tegn for den besatte kan være, at han opfatter ubehagelige lugte eller en besk smag i munden, eller han oplever tilsyneladende ubegrundede udbrud af følelser.
I ekstreme tilfælde kan man observere, at ansigtstræk og øjne hos den besatte ændrer sig fuldstændigt. Hans medmennesker opfatter det som:


"Han er ikke længere den, jeg kender!"


Fremmede energier tager mere og mere kontrol over dig. De styrer dig mere og mere, så du ikke længere selv fører dit liv. Du bliver manipuleret og har ikke længere kontrol over dig selv. Du bliver, så at sige, levet og er ikke længere DU selv------------------------


  Du bliver en marionet!


Disse sjæle vil fortsætte deres afhængighed, som de havde her på jorden, i dig og tilfredsstille den. De har naturligvis brug for dig, en levende person.

Hvis du kun har en let spilafhængighed, kan denne spilafhængighed blive værre gennem en besættelse, indtil du oplever fuldstændig tab af kontrol.


Tegn på en besættelse kan være:

 

 • Ændringer i adfærd efter traumatiske begivenheder, operation, koma, ulykke...
 • Ændringer i personlighed (mennesker siger derefter: "Han er ikke længere den gamle!"
 • Hurtig fald i energiniveauet som f.eks. "Jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere, jeg er færdig"
 • Humørsvingninger
 • Utilfredshed
 • Negative selvbedømmelser
 • Mangel på selv kærlighed
 • Afhængigheder af enhver art: Tobak, alkohol, stoffer
 • Depressioner
 • Vredesudbrud
 • Mordtanker
 • Selvmordstanker


Besættelser udefra kan ske, når du ikke er i din egen kerne!
Dette kan ske, hvis du tænker negativt, fordømmer dig selv og andre, er syg, tager smertestillende medicin, er bevidstløs, har haft operation eller lider af en afhængighed som (alkohol, cigaretter, stoffer osv.).

Ofte sker besættelser gennem afdøde partnere, børn eller andre personer, der stod dig nær inden for familierammen. Misundelse er en af de mest almindelige grunde til, at sjæle besætter kroppen hos deres elskede partnere. På grund af deres stærke energetiske påvirkning bliver det umuligt for den besatte at etablere et nyt forhold eller leve et nyt fredeligt og lykkeligt liv, da den besættende sjæl konstant udløser skyldfølelser hos den besatte.

Forbandelser:
De sendes ud i verden gennem negative tanker som f.eks. ("Hvad for en idiot, hvordan kører han bil - "Hvordan går han rundt" - "Se hvor tyk hun er" osv.), og de bliver vedhængende auraen hos den, der vurderes. Konsekvensen er, at du føler dig træt, nedtrykt og udmattet.

Når du bagtaler dine medmennesker, kalder vi det -vurdering-, fordi de er for tykke eller for tynde, eller fordi de spiser for hurtigt eller for langsomt osv., bliver disse fordømmelser vedhængende hos dine medmennesker og hos dig SELV.

Til de problemer, han allerede har, tilføjes nu denne negative energi. I stedet for at give kærlighed, accept og forståelse, gør du det sværere for ham ved at spille dommer og dermed begynde at skade dig selv og andre i stedet for at støtte og hjælpe.

Ligesom du fordømmer andre uden at være opmærksom på konsekvenserne, fordømmer andre også dig. Disse energier, uanset hvilken art, sætter sig fast i den dømtes aura og blokerer energiflowet på mest intense vis.

En stor del af alle samfundsmæssige problemer kan forklares energetisk på denne måde.

I dag er man næppe bevidst om, hvad tanker kan forvolde. Hver positiv og negativ tanke går ud i universet og vender tilbage til dig.
Forstå mening i følgende ordsprog:Som du sår, så skal du høste."

Du er, hvad du tænker. Alt, hvad du er, opstår fra dine tanker.

Med dine tanker former du verden."

"Pas på dine tanker, for de er begyndelsen på dine handlinger.Derfor bør du virkelig vælge dine tanker med omhu!

Vi kalder dette Aktiv Tankehygiejne.